Contact gegevens
Tel. +31 (0)6 108 15 186
info@ergotherapiewillems.nl

Ergotherapie Escharen: uw ergotherapeut voor regio Escharen

Ergotherapie Willems is een ergotherapiepraktijk voor volwassenen en ouderen, die ten gevolge van een handicap, beperking of ziekte belemmeringen ervaren in hun dagelijks leven. De ergotherapeut bekijkt samen met u hoe u uw leven en / of omgeving dusdanig in kan richten, zodat dagelijkse activiteiten optimaal uitgevoerd kunnen worden. Daarom adviseert de ergotherapeut over de situaties waarbij u tegen problemen aanloopt én verzorgt deze begeleiding bij het aanvragen van eventuele (woning)aanpassingen, hulpmiddelen en voorzieningen. Ergotherapie Escharen:

Ergotherapie Grave

Ergotherapie in Escharen

Ook in Escharen biedt Ergotherapie Willems zijn diensten. Ergotherapie vindt plaats op de plek waar de problemen zich voordoen, dat is meestal bij u thuis, maar soms ook op het werk. Daarom komt de ergotherapeut in de meeste gevallen bij u op huisbezoek.

De ergotherapeut start met het bespreken van de hulpvraag van de cliënt. Ergotherapie is zorg op maat: de zorg wordt afgestemd op de wensen van de cliënt. De ergotherapeut gaat dus na wat de cliënt belangrijk vindt.

Daarna wordt in de meeste gevallen een observatie gedaan van de dagelijkse activiteiten waarbij de cliënt problemen ondervindt, om zo na te kunnen gaan wat de beperkingen en mogelijkheden zijn. Om een compleet beeld te krijgen overlegt de ergotherapeut soms ook met de betrokken arts, de fysiotherapeut of andere betrokkenen, zoals thuiszorg en mantelzorgers.

Als alles duidelijk is bespreekt de ergotherapeut met de cliënt de doelen voor de toekomst en hoe deze doelen bereikt kunnen worden. De ergotherapeut draagt oplossingen aan, behandeld en geeft training en advies. Voor sommige oplossingen zijn hulpmiddelen of aanpassingen aan de woon- of werkomgeving nodig. De ergotherapeut begeleidt de cliënt bij de aanvraag en traint de cliënt met de hulpmiddelen om te gaan.

Gratis screeningsgesprek

Twijfelt u of ergotherapie iets voor u kan betekenen? Vraag dan een gratis screeningsgesprek aan via de contactpagina en vul daar het formulier in.

LID VAN

Logo beroepsvereniging

PARTNERS

Logopediepraktijk Grave

Dietistenpraktijk Uden

LINKS

Ergotherapie Nederland

Edomah