Basiszorg in Nederland goed toegankelijk

Zorgverzekeraars voldoen aan de drie belangrijkste eisen om de basiszorg goed toegankelijk te houden voor iedereen. Dit constateert de Nederlandse Zorgautoriteit in haar jaarlijkse rapport  over de uitvoering van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Wel moeten verzekeraars hun verzekerden actiever informeren over het gecontracteerde zorgaanbod en de vergoeding van zorg door niet-gecontracteerde zorgaanbieders.

Solidariteit

De zorg in Nederland is gebaseerd op het beginsel van solidariteit. Iedereen betaalt verplicht mee aan de basisverzekering, ook wie daar nooit gebruik van maakt. En zorgverzekeraars moeten iedereen accepteren voor de basisverzekering, of die persoon nu ziek of gezond is, rijk of arm. Ook zijn zorgverzekeraars wettelijk verplicht om voldoende zorg in te kopen voor hun verzekerden met een naturapolis.

De basiszorg is goed toegankelijk

Jaarlijks toetst de NZa of de zorgverzekeraars in Nederland de zorgverzekeringswet goed uitvoeren. In haar controle over het jaar 2012 constateert de NZa dat verzekeraars voldoen aan de drie belangrijkste eisen om de basiszorg toegankelijk te houden voor iedereen: de acceptatieplicht, het verbod op premiedifferentiatie en de zorgplicht.

Informatie over gecontracteerde zorgaanbieders

Zorgverzekeraars informeerden in 2012 hun verzekerden op verzoek over de zorgaanbieders met wie zij een contract hebben en de vergoeding voor zorg die geleverd wordt door zorgaanbieders waar zij geen contract mee hebben. De NZa vindt dat zorgverzekeraars hier actief en duidelijk informatie over moeten geven, zodat de consument een weloverwogen keuze kan maken tussen de verschillende zorgpolissen. In de komende overstapperiode checkt de NZa dan ook of zorgverzekeraars deze informatie duidelijk op hun website hebben staan.

Ergotherapie Willems heeft met alle zorgverzekeraars een contract. Ook voor 2014 zal er met iedere zorgverzekeraar een contract afgesloten worden. Daarmee verzekerd Ergotherapie Willems de cliënten dat de inzet van ergotherapie voor 100% vergoedt wordt vanuit de basisverzekering.

 

Bron: NZa