CBS: ouderen vaak problemen met huishoudelijk werk

Helft 75+ problemen met huishoudelijk werk

Een derde van de ouderen die zelfstandig woont, heeft moeite met een of meer dagelijkse werkzaamheden in en rondom het huis. In de leeftijdsgroep 65- tot 74-jarigen vindt een op de vijf thuiswonenden taken als huishoudelijk werk, boodschappen doen en traplopen lastig. Bij 75-plussers geldt dat voor de helft van de groep. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Traplopen en boodschappen doen

De meeste ouderen in Nederland wonen zelfstandig. Voor de Gezondheidsenquête van het CBS zijn ouderen in twee groepen verdeeld: 65 t/m 74 jaar en 75-plussers. Het onderzoek doet uitspraken over zwaar huishoudelijk werk, licht huishoudelijk werk, traplopen, boodschappen doen, in bad gaan of douchen en naar buiten gaan.
Uit het onderzoek blijkt dat vier op de tien 75-plussers zelf geen zwaar huishoudelijk werk meer kan doen of daar grote moeite mee heeft. In de groep 65- tot 74-jarigen geldt dat voor een op de vijf ouderen. Met licht huishoudelijk werk hebben minder ouderen problemen (17 procent van de 75-plussers).

Problemen met traplopen en het doen van zwaar huishoudelijk werk komen het meest voor. Vrouwen hebben vaker een of meer beperkingen in het dagelijks leven dan mannen.

Twee derde van de ouderen heeft geen moeite met de dagelijkse handelingen.

Steeds vaker thuis wonen

Ouderen blijven steeds vaker thuis wonen. Het beleid van de overheid is erop gericht om ouderen in staat te stellen zo lang mogelijk zelfstandig te wonen. Of dat mogelijk is, hangt samen met een goede gezondheid. Niet ziekten, maar vooral beperkingen als gevolg van ziekten vormen de belangrijkste obstakels voor een zelfstandig leven.

Het aantal ouderen in Nederland groeit snel, maar het aantal ouderen in een verzorgings- of verpleeghuis of een andere (zorg)instelling daalt. In 1995 woonde nog 17 procent van de 75-plussers in een instelling, in 2014 nog maar 10 procent. Van de 65-plussers woonde 95 procent thuis, dat zijn bijna 2,8 miljoen mensen.

Ergotherapie bij problemen met huishoudelijk werk

De doelstelling van de ergotherapie is mensen met een beperking zo zelfstandig mogelijk te laten leven, dus ook ouderen. Wanneer de gevolgen van ziekten of ouderdom beperkingen met zich mee brengen, zoals moeite met huishoudelijk werk, boodschappen doen of traplopen, dan bekijkt de ergotherapeut samen met de cliënt hoe iemand dit zelfstandig kan blijven uitvoeren. Soms zijn hiervoor hulpmiddelen nodig, of is het mogelijk de taken op een andere manier uit te voeren waardoor het tóch zelfstandig lukt. Wanneer deze mogelijkheden er niet meer zijn, wordt samen met de cliënt gekeken naar de meest passende oplossing. Dit kan bijvoorbeeld het inschakelen van een mantelzorger of vrijwilliger zijn, of het aanvragen van huishoudelijke hulp via de Wmo.

 

In de grafiek hieronder is te zien welke taken voor ouderen het lastigst zijn:

Ouderen met beperkingen in dagelijkse handelingen