Chronisch zieke werknemer heeft graag meer ondersteuning bij het werk

Langdurig verzuim

Begrip

Wel geven mensen met een chronische ziekte of beperking die langdurig verzuimen vaker aan meer behoefte te hebben aan begrip van hun leidinggevende en collega’s voor de invloed van hun ziekte of beperking op het werk. Hoe mensen hun werksituatie ervaren hangt samen met het risico op langdurig verzuim. Mensen die – door hun chronische ziekte of beperking – problemen ervaren met hun werk, lopen een twee keer zo groot risico op langdurig verzuim als mensen bij wie dat niet zo is.

Steun

NIVEL-programmaleider Mieke Rijken: “Goede ondersteuning op de werkvloer is voor elke werknemer belangrijk, maar voor mensen met een chronische ziekte of beperking is het cruciaal. Werken met een chronische ziekte of beperking is in veel gevallen mogelijk, maar de wil om te werken alleen is dan niet voldoende. Er moet dan ook voldoende aandacht zijn voor de impact van de chronische ziekte of beperking op het werk. Negeren is in dit geval de slechtst denkbare optie. Dan komen mensen vroeg of laat in de problemen, wat uit kan lopen op langdurig verzuim en definitieve uitval uit het arbeidsproces.”

NPCG

Het onderzoek is uitgevoerd onder 652 werkende mensen die deelnemen aan het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten van het NIVEL van wie 61 met een langdurig (meer dan zes weken) ziekteverzuim en 591 zonder langdurig ziekteverzuim. Het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten bestaat uit ruim 3500 zelfstandig wonende mensen van 15 jaar en ouder met een medisch vastgestelde chronische ziekte en/of matig tot ernstige zintuiglijke of motorische beperkingen.

Begeleiding ergotherapeut

De ergotherapeuten van Ergotherapie Willems kunnen werkgevers ondersteunen bij de arbeidsreïntegratie van chronisch zieke werknemers. De ergotherapeut kan hierbij werken als bemiddelaar tussen werknemer en leidinggevende, zodat er bij collega’s meer begrip komt over de beperkingen van de chronisch zieke werknemer. Daarnaast begeleidt en adviseert de ergotherapeut de zieke werknemer in het oppakken van de activiteiten op het werk, passend bij de mogelijkheden van de werknemer.  Tot slot kunnen er adviezen gegeven worden in het kader van preventie, zodat  de kans op arbeidsziekten wordt verkleind. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het ergonomisch inrichten van de bureau- of werkruimte en voorlichting over de werkhouding.