Zorgverzekering voor chronisch zieken steeds minder dekkend

Zorgverzekering voor chronisch zieken steeds minder dekkend

Voor veel verzekerden daalt de premie voor het basispakket in 2014. Op het eerste oog lijkt dat een goede zaak, maar voor mensen die veel zorg nodig hebben, pakt de zorgverzekering 2014 heel anders uit. Zo blijken veel premies voor aanvullende verzekeringen te stijgen. Daar komt bij dat zorgverzekeraars de aanvullende pakketten verder beperken.

Volgens onderzoek van Zorgkiezer.nl is er vanaf 2014 vrijwel geen verzekeraar meer die fysiotherapie onbeperkt vergoedt. Vooral ouderen en chronisch zieken moeten na 1 januari een groter deel van hun zorg zelf betalen. Ze worden ook nog eens geconfronteerd met het wegvallen van compensatie voor het eigen risico en van de tegemoetkomingen uit de Wtcg.

 

Breed basispakket belangrijk

De CG-Raad, Platform VG en de patiëntenfederatie NPCF vinden dit een slechte ontwikkeling. Een breed basispakket voorkomt risicoselectie en is de beste manier om voor mensen die op zorg aangewezen zijn de noodzakelijke zorg te regelen. Patiëntenorganisaties hameren daarom op behoud van noodzakelijke zorg in het basispakket.

Om het basispakket betaalbaar te houden is het belangrijk om gepast gebruik te stimuleren, voor iedereen zichtbaar maken wat goede noodzakelijke zorg is, en om verspilling en fraude in de zorg aan te pakken.

 

Beperkte toegang

De huidige ontwikkeling van de aanvullende pakketten laat zien dat groepen die de zorg nodig hebben steeds meer zelf moeten betalen. Het snijden in vergoedingen is volgens verzekeraars nodig, omdat steeds meer jongeren zich niet aanvullend verzekeren. Dat ouderen en chronisch zieken zich hierdoor steeds moeilijker kunnen verzekeren vinden wij een kwalijke zaak. Toen deze zorg uit het basispakket werd gehaald, werd gezegd dat deze mensen nog altijd een aanvullende verzekering konden sluiten. Dit blijkt na twee jaar al niet meer houdbaar.

 

Doelgroepenbeleid monitoren

De minister heeft de Tweede Kamer onlangs beloofd dat de NZa de ontwikkelingen rondom doelgroepenbeleid nauwgezet in de gaten houdt. Daarbij gaat het om het aantrekken van bepaalde doelgroepen via de aanvullende verzekering. Wat ons betreft hoort hier ook toe het beleid van zorgverzekeraars waardoor chronisch zieken zich niet langer kunnen verzekeren voor noodzakelijke zorg. Het reumafonds heeft in een brief aan minister Schippers aan de bel getrokken over de aanvullende verzekeringen en dan met name over beperking van fysiotherapie.

 

Bron: CG-Raad