De meerwaarde van samenwerking tussen ergotherapie en logopedie

De meerwaarde van  multidisciplinaire samenwerking.

Al enige tijd bestaat er een intensieve samenwerking tussen Logopediepraktijk Grave en Ergotherapie Willems. Zeker op het gebied van neurologie blijken de disciplines logopedie en ergotherapie elkaar goed aan te vullen. Beide hebben een belangrijke signalerende functie voor de cliënt. Als u nooit te maken heeft gehad met logopedie of ergotherapie weet u waarschijnlijk niet wat wij kunnen betekenen voor uw kwaliteit van leven.

Enkele praktijk voorbeelden.

Slikproblematiek
Een persoon komt bij de logopedist met slikproblemen al of niet ten gevolge van een neurologische aandoening. De logopedist behandelt de slikproblematiek in de regel met goede resultaten. Normaal komt u als cliënt op een van onze praktijklocaties. Maar op indicatie van bijvoorbeeld de huisarts, komt de logopedist van Logopediepraktijk Grave ook bij u thuis. Vaak speelt de zithouding een grote rol bij slikproblemen. Een aangepaste stoel kan daarom erg belangrijk zijn. De logopedist zal de cliënt dan attenderen op de mogelijkheid van ergotherapie. Ergotherapie Willems komt bij u thuis en begeleidt u bijvoorbeeld met het aanvragen van een stoel op maat. Een kort begeleidingstraject kan volgen waarbij de ergotherapeut bekijkt of de gewenste stoel voldoet en goed gebruikt wordt.

Bewegingsbeperking
Ergotherapie Willems komt bij u thuis om mogelijke problemen in het dagelijks handelen te inventariseren en uw wensen te bespreken. Tijdens een intakegesprek valt het de ergotherapeut soms op dat de cliënt moeilijker te verstaan is.  De ergotherapeut vraagt na of de persoon dit zelf merkt en of hij/zij en de omgeving daar hinder van ondervinden. Omdat Ergotherapie Willems breder kijkt dan alleen de eigen discipline, wordt de cliënt dan op de mogelijkheden van de logopedie geattendeerd. De logopedist is tenslotte een specialist op gebied van primaire mondfuncties en communicatie. Logopediepraktijk Grave komt regelmatig op deze wijze in beeld om deze problemen aan te pakken.

De lijntjes tussen Ergotherapie Willems en Logopediepraktijk Grave zijn kort. Door deze multidisciplinaire samenwerking kunt u er op vertrouwen dat de behandelingen goed op elkaar zijn afgestemd.