Een gezonder Nederland met meer chronisch zieken

Levensverwachting blijft stijgen

Nederlanders worden steeds ouder: in 2030 is de levensverwachting van mannen 82 jaar, die van vrouwen 85. Mede door de vergrijzing telt Nederland in 2030 circa 7 miljoen mensen met een chronische ziekte. Dat is ongeveer 40% van de bevolking; nu is dat nog 32%. Deze stijging betekent niet dat meer mensen buiten de maatschappij komen te staan: de meeste chronisch zieken van 20-65 jaar werken net zoveel als mensen zonder chronische ziekte. Het percentage volwassenen met overgewicht (48%) zal waarschijnlijk niet verder toenemen.

Dementie belangrijkste doodsoorzaak

De levensverwachting van Nederlandse mannen is 79 jaar en behoort daarmee tot de hoogste van de Europese Unie. Vrouwen verwachten 83 jaar te worden; dat ligt rond het Europese gemiddelde. Tussen 2012 en 2030 krijgen Nederlandse mannen er 3 jaar bij en vrouwen ruim 2 jaar. Het verschil in levensverwachting tussen laag- en hoogopgeleiden is groot (6 jaar). De sterfte aan coronaire hartziekten en beroerte is sterk gedaald en zal naar verwachting verder afnemen. De sterfte aan longkanker en dementie zal stijgen: in 2030 is dementie de belangrijkste doodsoorzaak.

Meer mensen met een chronische ziekte

Het RIVM voorziet een stijging van chronisch zieken van 5,3 miljoen in 2011 naar 7 miljoen in 2030. Daarbij zal ook het aantal mensen met twee of meer aandoeningen toenemen. Vooral door de vergrijzing steeg het aantal mensen met een ziekte het afgelopen decennium en die stijging zet door. Vroege opsporing van ziekten plus een betere behandeling maken dat mensen langer kunnen leven met hun ziekte. Ook hierdoor stijgt het aantal mensen met een ziekte.

Mensen met een chronisch ziekte participeren

De stijging van het aantal chronisch zieken betekent niet dat meer mensen buiten de maatschappij komen te staan. Mede dankzij de gezondheidszorg hebben ze minder last van hun ziekte. Veel mensen met een chronische ziekte hebben een betaalde baan, volgen onderwijs of doen vrijwilligerswerk. Alleen degenen die daarnaast ook beperkingen hebben, of zich niet gezond voelen, participeren veel minder dan mensen zonder ziekte.

Eigen regie niet altijd haalbaar voor iedereen

In de gezondheidszorg en het lokale beleid ligt de nadruk steeds meer op het vermogen van chronisch zieken hun leven zelf optimaal in te richten. Dat sluit aan bij de wens van veel mensen. Ze willen graag zelf bepalen hoe ze leven met hun ziekte, en welke hulp ze daarbij nodig hebben. Maar dat gaat niet bij iedereen vanzelf. Er zijn mensen die de mogelijkheden en vaardigheden missen om zelf de regie te voeren. Dat zijn vooral laagopgeleiden en kwetsbare ouderen. Extra zorg en ondersteuning voor deze groepen leidt mogelijk ook tot meer gezondheid en autonomie.

 

Bron: RIVM