Ergotherapie is een groeiend beroep

Van 2001 tot 2011 nam het aantal ergotherapeuten met 74% toe. Niet alleen hun aantal groeide, ze zijn ook meer uren gaan werken, zo blijkt uit een publicatie van onderzoekers van het NIVEL in het vakblad Ergotherapie Magazine.

 

Een ergotherapeut helpt mensen met een beperking door een ziekte of handicap zelf dagelijkse handelingen te verrichten. De therapie is dus meer gericht op functioneren met de beperking dan op herstel. Sinds januari 2011 is het mogelijk zonder verwijzing van de huisarts naar een ergotherapeut te gaan. Ergotherapie is bovendien opgenomen in het basispakket van de ziektekostenverzekering. Iedereen heeft recht een vergoeding voor 10 uur ergotherapie per jaar.

In 2011 werken er 3511 ergotherapeuten in Nederland. Sinds 1990 is hun aantal bijna verdrievoudigd. Vooral na 2000 groeide hun aantal snel, de afgelopen tien jaar gemiddeld met 6,7% per jaar. Het merendeel van de ergotherapeuten werkt in verpleeg- en verzorgingshuizen, revalidatiecentra en ziekenhuizen.

Het aantal ergotherapeuten met een eigen praktijk verdrievoudigde de afgelopen jaren tot 15% in 2011. NIVEL-onderzoeker Lammert Hingstman: “De directe toegang en de opname van ergotherapie in het basispakket hebben waarschijnlijk tot gevolg gehad dat het aantal ergotherapeuten in de eerste lijn sterk is gestegen. Nu iedereen recht heeft op 10 uur ergotherapie per kalenderjaar hebben de eerstelijns ergotherapeuten meer mogelijkheden om cliënten aan te trekken.”

 

Bron: Nivel