Meldactie NPCF: AWBZ, hulpmiddelen en woningaanpassingen

De kosten voor de volksverzekering voor langdurig zieken en gehandicapten (AWBZ) lopen flink op. Er gaat jaarlijks meer dan 25 miljard euro in om. Dat betekent dat de gemiddelde werknemer nu maandelijks ruim 300 euro AWBZ-premie betaalt.

 

Patiëntenfederatie NPCF onderzoekt met een meldactie of AWBZ-zorg, hulpmiddelen en woningaanpassingen volgens patiënten efficiënter ingezet kunnen worden. Ervaren mensen dat er onnodige kosten worden gemaakt? Vinden mensen dat vrijwilligers en naasten vaker kunnen worden ingezet?

De meldactie bevat vragen die gaan over de zorg in zorginstellingen en de zorg thuis zoals verzorging, hulpmiddelen en woningaanpassingen. In welke mate ervaren mensen dat er inefficiënt wordt omgegaan met geld of middelen? Worden mensen gestimuleerd om zelfredzaam te zijn? Ook wordt gevraagd in hoeverre mensen ondersteuning hebben van technologische toepassingen die de zorg makkelijker en efficiënter kunnen maken. Willen mensen dat? Met de meldactie wordt tevens gepeild of mensen wel eens langer in een zorginstelling hebben verbleven omdat de zaken thuis nog niet geregeld waren. Patiëntenfederatie NPCF laat met de meldactie gebruikers van zorg meedenken over hoe de zorg beter kan en op welke manier de kosten beperkt zouden kunnen worden.

In november 2011 publiceerde de NPCF de resultaten van het eerste deel van de meldactie Zuinig met Zorg. De resultaten hadden betrekking op onder andere de ziekenhuiszorg, en geneesmiddelen. In dit tweede deel van de meldactie kunnen mensen hun ervaring melden ten aanzien van langdurige zorg op www.npcf.nl. De meldactie eindigt op 20 augustus. De resultaten worden enkele weken later bekend gemaakt.