Gemeente Uden: veranderingen in Wmo voorzieningen

Regie over eigen leven

De Rijksoverheid gaat steeds meer uit van wat iemand zelf kan en is bezig om de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) daarop aan te passen. De zorg in Nederland verandert behoorlijk. Ook al is formeel nog niets besloten, we gaan er toch vanuit dat de Wmo per 1 januari 2015 wordt aangepast.
De gemeente wil met haar beleid bereiken dat u zo lang en goed mogelijk de regie over uw eigen leven houdt. Wij merken ook in onze contacten met inwoners een toenemende behoefte daaraan. U kunt al veel zelf doen en soms is er ondersteuning vanuit de Wmo nodig.

Het is nog niet helemaal duidelijk hoe de veranderingen van de Wmo gaan uitpakken voor mensen die nu Wmo voorzieningen hebben, maar dat de regels gaan veranderen staat vast. Voor zover mogelijk willen we inwoners daarover alvast informeren.

Veranderingen

De veranderingen worden het eerst merkbaar bij twee voorzieningen: vervoer en hulp bij het huishouden. Het wordt minder vanzelfsprekend om voor deze Wmo voorzieningen in aanmerking te komen. De gemeente zal, vaker dan nu al het geval is, uitgaan van wat u zelf kunt en van de hulp uit uw directe omgeving.

Hulp bij het huishouden

Vanaf januari 2014 gaan we in gesprek met inwoners die een lichte vorm van hulp bij het huishouden ontvangen (categorie HbH-1). In dat gesprek bekijken we samen welke vorm van ondersteuning het beste past en welke keuzes u daarbij kunt maken. Vaak kan iemand die lichte hulp ontvangt, wel zelf de hulp aansturen en aangeven wat er moet gebeuren. Voor die aansturing is dan geen professional nodig. Zorg in natura is hier dan ook steeds minder voor de hand liggend. Bij zorg in natura levert een zorgaanbieder u de zorg.

In sommige gevallen kunt u een aantal huishoudelijke taken nog zelf uitvoeren door het op een andere manier uit te voeren of het gebruiken van hulpmiddelen. De ergotherapeut kan u hierin begeleiden.

Dienstencheques

Vanaf januari 2014 biedt de gemeente als extra keuzemiddel dienstencheques aan. Een dienstencheque is een soort tegoedbon, waarmee u zelf lichte huishoudelijke hulp kunt inkopen. Naast de dienstencheque blijven Zorg in natura en het Persoonsgeboden budget voorlopig nog gewoon als keuzemogelijkheid bestaan.

In de artikelen over de Wmo die komende weken volgen op de website van de gemeente, kunt u onder andere meer lezen over de andere vormen van ondersteuning, de invoering en werkwijze van de dienstencheques en veranderingen bij vervoer.

 

Bron: uden.nl