Hersenstimulatie werkzaam bij onverklaarde verlammingen

Hersenstimulatie voor betere handfunctie

Het stimuleren van de hersenactiviteit zorgt er bij patiënten met onverklaarde verlammingen voor dat zij weer meer spierkracht in hun hand krijgen. Hoewel er geen lichamelijke oorzaak gevonden is voor de verlamming, blijkt een lichamelijke behandeling wel effectief. Dit blijkt uit onderzoek van hersenonderzoekers in het UMCG. Voor patiënten met onverklaarde klachten waren tot nu toe alleen psychologische of gedragsmatige behandelopties. Neuromodulatie zou een goede toevoeging daarop kunnen zijn. Broersma en Van Beilen publiceren hierover in European Journal of Neurology.

Leren omgaan met de gevolgen van de klachten

Onvoldoende verklaarde somatische klachten (SOLK) komen zeer veel voor en kunnen heel divers zijn. Hoewel de patiënt soms ernstige symptomen heeft, wordt hiervoor geen medische oorzaak gevonden door de arts. De beste behandeloptie is dan om patiënten te leren omgaan met de gevolgen van de klachten. In elk geval kunnen mensen daarna weer meer zelf doen en vergroot het de kwaliteit van hun leven. Soms nemen de klachten af of geneest de patiënt helemaal. Deze behandeling wordt vaak door psychologen, fysiotherapeuten en ergotherapeuten aangeboden. Voor sommige patiënten is het moeilijk te begrijpen dat zij met een lichamelijke klacht een gedragsmatige therapie moeten volgen.

Hersenstimulatie heeft effect

Bij onverklaarde verlammingen is eerder door dezelfde onderzoeksgroep ontdekt dat er weliswaar geen neurologische ziekte gevonden wordt, maar er wel abnormale hersenactiviteit zichtbaar is. Dit bracht hen op het idee om met behulp van neuromodulatie de hersenactiviteit blijvend te veranderen. Door hersenstimulatie kunnen gebieden meer of minder actief gemaakt worden en verandert vervolgens de aansturing en de beleving van het lichaam.
De onderzoekers stimuleerden de motorische hersengebieden die de hand aansturen bij patiënten met onverklaarde verlammingen. Voor en na de behandeling werd gemeten met hoeveel kracht patiënten in een Newton-meter konden knijpen. Na 10 behandelingen van een half uur bleek dat de kracht in de hand was toegenomen.

Ergotherapie behandeling

De onderzoekers pleiten ervoor deze nieuwe behandeloptie toe te passen bij patiënten met onverklaarde verlammingen als onderdeel van de al bestaande gedragsmatige behandeling. Patiënten leren met een psycholoog en ergotherapeut welke dingen zij kunnen doen of moeten laten om ervoor te zorgen dat zij zo weinig mogelijk klachten hebben. Door patiënten te trainen om minder aandacht op de klacht te richten en juist extra aandacht te richten op de gezonde onderdelen van de arm verandert de hersenactiviteit. Neuromodulatie kan de hersenen daarbij helpen om weer tot een gezonde aansturing en beleving van het aangedane lichaamsdeel te komen.
Mogelijk biedt het beïnvloeden van de hersenactiviteit ook mogelijkheden voor andere onverklaarde klachten. Ook bij onbegrepen pijn is afwijkende hersenactiviteit vastgesteld.

Bron: UMCG