Hulpmiddelenwijzer.nl zorgt voor minder verspilling

Kies bewust voor een hulpmiddel

De site www.hulpmiddelenwijzer.nl is onlangs vernieuwd en daarmee aanzienlijk toegankelijker geworden. “Cliënten krijgen via deze website meer zicht op welke hulpmiddelen er op de markt zijn. Door bewuster voor een bepaald hulpmiddel te kiezen, is de kans kleiner dat het ongebruikt in de kast blijft liggen. Daardoor krijgen we uiteindelijk minder verspilling van zorggelden”, voorspelt mw. Sonneveldt, beleidsadviseur Zorg bij ZN.

De informatie op de vernieuwde site gaat uit van de vraag/situatie van de persoon die een hulpmiddel zoekt. De cliënt kan vinden welk hulpmiddel voor hem het handigste is en krijgt daarbij onder meer informatie over wat het hulpmiddel doet, of er een vergoeding is en waar hij het kan kopen. Bijvoorbeeld: een oudere gebruikt dagelijks een hometrainer om in beweging te blijven, maar kan steeds moeilijker op de hometrainer komen. Hij vindt dan op de site informatie over een oefenfiets waarbij hij zittend de fietsbewegingen kan maken.

Naast het voordeel van een degelijke keuze door de patiënt voor een bepaald hulpmiddel ziet ZN nog een ander belangrijk voordeel: De site is mogelijk gemaakt door VWS en is onafhankelijk en betrouwbaar. Er zijn geen commerciële belangen mee gemoeid. Bovendien staat de meest eenvoudige oplossing altijd bovenaan. Soms zijn oplossingen zo eenvoudig dat ze snel over het hoofd gezien worden. Uiteraard kan men ook bij de ergotherapeut terecht voor advies over het meest geschikte hulpmiddel.

Kijk voor info op www.hulpmiddelenwijzer.nl