Lente-akkoord: ouderen langer thuis en meer hulp uit eigen omgeving

Mensen die nu nog een indicatie krijgen voor beschermd wonen met begeleiding en intensieve verzorging (ZZP 3) krijgen vanaf 2013 geen indicatie voor wonen meer. Intramurale zorg begint dan bij ZZP 4. Mensen moeten langer thuis blijven wonen, en zullen dan ook een groter beroep moeten doen op hun eigen omgeving.

Het voornemen van de Kunduz-coalitie om het scheiden van wonen en zorg versneld door te voeren heeft grote gevolgen voor mensen die een lage indicatie krijgen. Vanaf 2013 zal de aanspraak op verblijf vervallen voor ZZP 1 tot 3. Dat betekent dat mensen ofwel thuis moeten blijven wonen of, als zij in een verzorgingshuis willen wonen, voor het wonen de kosten zelf moeten betalen. ActiZ is een voorstander van deze ontwikkeling, maar stelt wel vraagtekens bij een te snelle doorvoering hiervan. ActiZ heeft steeds de geleidelijke weg bepleit.

Gevolg van dit voornemen is dat de zorg voor deze groep mensen vanuit de thuiszorg geleverd zal worden. Het zou dan goede ontwikkeling zijn als de zorgondernemers de intensiveringsgelden uit het regeerakkoord van 2010 ook kunnen gaan gebruiken voor zorg thuis en niet uitsluitend voor intramurale zorg, vindt ActiZ.

Ouderenzorg relatief ontzien
Andere bepalingen over de zorg uit het lente-akkoord raken de zorgondernemers in de verpleeg- en verzorgingshuiszorg, thuiszorg en kraamzorg niet hard. De ouderenzorg behoudt de intensiveringsmiddelen en er staan de sector op eerste gezicht geen grote bezuinigingen te wachten. ActiZ onderzoekt nog wel of andere maatregelen niet tot gevolg zullen hebben dat zorgorganisaties meer moeten bieden voor hetzelfde geld.

Debat
De bepalingen uit het lente-akkoord sluiten deels goed aan bij de visie van ActiZ: voor een toekomstbestendige zorg is het nodig dat mensen langer thuis blijven wonen en meer hulp en ondersteuning zoeken in hun eigen netwerk voordat zij bij de professionele zorg komen. Het lijkt erop dat het beroep op familie en mantelzorgers om mensen in zorg te helpen groter en sneller dan verwacht wordt. Over deze ontwikkeling praat ActiZ verder met stakeholders en andere geïnteresseerden tijdens het tweede HNOW debat: ‘Kind, wat waren we verwend!’.

Bron: http://site.zorgportaal.nl/index.php/zorgkrant/nieuwsl-lijst/3648-lente-akkoord-ouderen-langer-thuis-en-meer-hulp-uit-eigen-omgeving