Meer zicht op verschillen tussen ergotherapeuten

Meer zicht op verschillen tussen fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergotherapeuten en podotherapeuten

Zorgverzekeraars krijgen steeds meer inzicht in verschillen tussen aanbieders in de bewegingszorg: fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergotherapeuten en podotherapeuten. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vindt dat verzekeraars met dit inzicht nog meer onderscheid kunnen maken in de contracten die zij sluiten met zorgaanbieders en ook duidelijker kunnen zijn naar hun verzekerden over de verschillen in bijvoorbeeld kwaliteit en doelmatigheid.

Tarieven onveranderd

In de marktscan bewegingszorg beschrijft de NZa de stand van zaken in de eerstelijnszorg door fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergotherapeuten en podotherapeuten. Opvallend is dat de tarieven in deze zorgsector, waar al jaren vrije prijzen gelden, stabiel blijven.  Dit komt doordat nagenoeg alle zorgaanbieders in deze sector een contract sluiten met een zorgverzekeraar, die vervolgens grip kan houden op de prijs én de kwaliteit van de geboden zorg.

Zo zijn er zorgverzekeraars die fysiotherapeuten hogere tarieven bieden als zij extra service of betere kwaliteit van zorg leveren. Bijvoorbeeld als zij ruimere openingstijden hebben, of goed met andere disciplines samenwerken. Deze differentiatie is een goede zaak, vindt de NZa. Doordat zorgverzekeraars hun eigen keuze maken wat ze een aantrekkelijk pakket aan zorg vinden voor hun verzekerden, worden de verschillen tussen polissen en daarmee de keuzevrijheid van verzekerden groter. Het zou nog beter zijn als de zorgverzekeraars de informatie over de verschillen die zij zien ook delen met hun verzekerden, zodat zij een weloverwogen keuze kunnen maken voor een bepaalde zorgaanbieder.

Contracten met zorgaanbieders

Zorgverzekeraars kunnen met hun inzicht in de verschillen tussen zorgaanbieders bovendien nog selectiever zorg inkopen dan ze nu doen, door bijvoorbeeld minder goed presterende zorgaanbieders geen contract meer aan te bieden. Op dit moment hebben zorgverzekeraars daar te weinig baat bij omdat zij vervolgens nog steeds een vergoeding moeten betalen voor niet gecontracteerde zorg. Om de zorg betaalbaar en toegankelijk voor iedereen te houden vindt de zorgautoriteit dat de zorgverzekeraar ook de keuze moet kunnen maken om niets te vergoeden voor zorg geleverd door aanbieders die onder de maat presteren. Er ligt een voorstel voor een wetswijziging (artikel 13 Wmg) om dit mogelijk te maken.

Zorgverzekeraars blijven gehouden aan hun zorgplicht. Door deze wettelijke verplichting moeten zorgverzekeraars altijd voldoende zorg van goede kwaliteit inkopen voor hun verzekerden.

Bron: NZa