Minder mensen ziek door het werk

Minder mensen ziek door het werk

Het aantal mensen dat door het werk ziek is geworden, is vorig jaar gedaald ten opzichte van het jaar daarvoor. Het aantal meldingen van zogenoemde beroepsziekten kwam in 2012 uit op 266 per 100.000 werknemers, dat is lager dan in 2011 en evenveel als in 2010.

De meeste meldingen komen van mensen boven de 45 jaar. Dat blijkt uit de donderdag gepubliceerde Kerncijfers Beroepsziekten 2013 van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten van het AMC. Zes op de tien meldingen gaan over tijdelijke arbeidsongeschiktheid, 5 procent van de mensen die zich ziek melden, is blijvend arbeidsongeschikt.

Psychische klachten en aandoeningen van het bewegingsapparaat

De meeste klachten zijn van psychische aard en komen vooral voor in het onderwijs. Op de tweede plek staan aandoeningen aan de houding en het bewegingsapparaat. Deze doen zich vooral voor in de bouw, vervoer en opslag en industrie.

Een beroepsziekte is niet bijvoorbeeld een griepje, maar een door de arts vastgestelde aandoening waarvan duidelijk is dat het door het werk komt. Vaak is een beroepsziekte goed te behandelen.

Om houdingsproblemen en klachten van het bewegingsapparaat te voorkomen dan wel te verminderen, is advies en instructie van een ergotherapeut mogelijk.