Minister blij met Expertisegebied wijkverpleegkundige

Minister Schippers van VWS is blij met Expertisegebied wijkverpleegkundige, vooral vanwege de verbindende en coördinerende rol van de beroepsgroep. Dat zei de minister bij de ontvangst van het eerste exemplaar van het Expertisegebied wijkverpleegkundige. Het Expertisegebied wijkverpleegkundige is het nieuwe beroepsprofiel wijkverpleegkundige, uitgewerkt door wijkverpleegkundigen zelf.

Basis
Het Expertisegebied wijkverpleegkundige is bedoeld voor allen die bij de wijkverpleging betrokken zijn: wijkverpleegkundigen, huisartsen, praktijkverpleegkundigen en andere zorgverleners in de eerste lijn, patiënten- en cliëntenorganisaties, zorginstellingen, wooncorporaties, zorgverzekeraars en lokale overheden. Het is tevens de basis voor onderwijscurricula.

Meerwaarde
De wijkverpleging bestaat al meer dan honderd jaar. Tot diep in de jaren 60 van de 20e eeuw was de wijkzuster een alom gerespecteerde en gewaardeerde verschijning. Ontzuiling, schaalvergroting en andere maatschappelijke en economische factoren leidden in de jaren 80 en 90 tot een uitholling van het vak. De afgelopen vijf jaar is er sprake van een opleving en wordt de meerwaarde van de wijkverpleegkundige weer gezien. Vooral de groeiende groep kwetsbare ouderen, maar ook andere demografische, sociale, en zorginhoudelijke ontwikkelingen (zoals de afnemende verblijfsduur in ziekenhuizen) maken van de wijkverpleegkundige een steeds belangrijkere schakel tussen de patiënt en het ziekenhuis, de huisarts, de mantelzorg en anderen.

Samenwerking
Vanwege de verbindende en coördinerende rol van de wijkverpleegkundige, werkt Ergotherapie Willems nauw samen met wijkverpleegkundigen. Ergotherapie Willems heeft dan ook samenwerkingsverbanden en goede contacten met verschillende thuiszorgorganisaties.