Mogelijkheden voor gemeenten om sport en bewegen te stimuleren gebundeld

Ongeveer 42% van de Nederlandse bevolking van 12 jaar en ouder voldoet niet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen. Mensen die meer bewegen, hebben minder kans op gezondheidsklachten, komen hun huis meer uit en hebben meer sociale contacten. Daarom adviseert de ergotherapie zowel mensen met chronische aandoeningen als gezonde mensen om te zorgen voor voldoende beweging. De ergotherapeut begeleidt mensen door middel van gedragsverandering hun leefstijl aan te passen.
Ook gemeenten en lokale partners kunnen samen effectief werken aan het stimuleren van sport en bewegen. Om die reden is het nieuwe thema ‘Sport en bewegen’ aan de Handreiking Gezonde Gemeente toegevoegd. De handreiking helpt bij het opstellen, uitvoeren en evalueren van gemeentelijk gezondheidsbeleid. Het themadeel Sport en Bewegen is geschreven door NISB in samenwerking met het RIVM Centrum Gezond Leven en verschillende landelijke en lokale partners.

Zo’n 6% van het aantal sterfgevallen in Nederland is het gevolg van onvoldoende bewegen. Regelmatige lichamelijke activiteit bevordert de kwaliteit van leven en heeft verschillende gezondheidsvoordelen. Het bevordert de conditie van hart en longen en heeft een gunstige invloed op chronische aandoeningen als coronaire hartziekten, diabetes en depressie. Het nieuwe thema Sport en Bewegen geeft gemeenten en professionals een overzicht van de mogelijkheden voor het uitwerken van beleid en uitvoering rond sport en bewegen. Zo vinden zij in de handreiking cijfers om beleid mee te onderbouwen en bronnen om lokaal de kansen om sport en bewegen te stimuleren in kaart te brengen. Daarnaast biedt de handreiking informatie, tips, praktijk- voorbeelden en instrumenten over bijvoorbeeld het inrichten van een beweegvriendelijke omgeving, samenwerken met lokale partners en financieringsmogelijkheden. Tevens is verband gelegd met andere gezondheidsthema’s, zoals preventie van overgewicht en sportblessures.

 

Bron: RIVM