Niet meer naar een verzorgingshuis met beginnende dementie?

Mensen met beginnende dementie

Met ingang van 1 januari 2014 kunnen mensen met zorgzwaartepakket 3 – dat zijn bijvoorbeeld mensen die beginnende dementie hebben of slecht ter been zijn – niet meer verhuizen naar een verzorgingshuis. Mensen die zorg nodig hebben, blijven dus voortaan langer thuis wonen en ontvangen zorg aan huis. Vandaag meldt het AD dat het gaat om ruim 15.000 mensen.

Ondersteuning thuis goed regelen

“Er is iets voor te zeggen om mensen te helpen langer thuis te blijven wonen. Toch is het de vraag of mensen die nu thuis moeten blijven wonen ook altijd in de geschikte omstandigheden verkeren,” zegt mw. Wind, directeur van patiëntenfederatie NPCF. “We weten dat mensen vaak het liefste in hun eigen huis willen blijven, in hun vertrouwde buurtje en hun eigen omgeving.” Men moet dan ook wel een geschikte woonruimte hebben. Het is de grote vraag of dat altijd goed gaat. Mensen die nu niet meer naar een verzorgingshuis kunnen, moeten toegang hebben tot de juiste faciliteiten, de noodzakelijke hulp en ondersteuning.

Tijdige signalering noodzaak

Patiëntenfederatie NPCF ziet de voordelen van investeren in het langer thuis blijven wonen van mensen. Toch bestaan er zorgen, nu de veranderingen zo snel gaan. Patiëntenfederatie NPCF vraagt zich af of de afbraak voor sommige mensen niet sneller gaat dan de opbouw. “Het is vooral zaak dat we dit heel goed in de gaten houden. Wij willen heel graag in de gaten houden hoe die veranderingen uitpakken voor de mensen die het treft. Daarover willen we ook afspraken maken met de Staatssecretaris. We moeten echt voorkomen dat mensen tussen wal en schip vallen. Het is zaak dat er direct wordt ingegrepen als mensen thuis niet voldoende ondersteund en gefaciliteerd blijken te worden. We zullen niet alles van tevoren kunnen regelen. We weten ook dat niet alles goed zal gaan. Daarom is het heel belangrijk dat we op tijd problemen signaleren, en niet pas over oplossingen gaan nadenken als het helemaal fout gaat.” De patiëntenfederatie stelt de NPCF-Zorglijn ter beschikking voor mensen die melding willen doen als zij in de problemen komen, of vragen hebben.

Ergotherapie thuis voor advies en training

Eén van de ondersteunende diensten kan het inschakelen van een ergotherapeut zijn. De ergotherapeut is er op gericht dat mensen ondanks bepaalde lichamelijke problemen of cognitieve problemen zoals dementie, zo lang mogelijk veilig en zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. De ergotherapeut geeft bijvoorbeeld advies over woningaanpassingen, kijkt hoe vallen voorkomen kan worden, traint mensen met beginnende dementie zodat zij dagelijkse activiteiten kunnen blijven uitvoeren en adviseert mantelzorgers hoe om te gaan met dementerenden. De ergotherapeut komt dus niet alleen wanneer het fout gaat, maar kan ook al preventief worden ingezet voor advies en training.