Ondersteuning mantelzorgers taak gemeente

Taak van professionals

In een brief aan de Tweede Kamer garandeert staatssecretaris Van Rijn (VWS) dat  mantelzorgers nooit lijfsgebonden zorg, bijvoorbeeld het wassen van hun naasten, hoeven te verlenen. Dit is en blijft een taak van professionals. Verder roept hij gemeenten op om de taken van mantelzorgers te verlichten, onder meer door ze financieel en praktisch te ondersteunen. De CG-Raad en Platform VG vinden het een goede zaak dat er meer oog komt voor het werk van mantelzorgers. Maar tegelijkertijd vrezen ze dat met ingang van 2015 de financiële ondersteuning van deze groep zorgverleners helemaal zal verdwijnen.

Burgers moeten voor elkaar zorgen

De overheid vraagt burgers steeds meer om voor elkaar te zorgen. Maar tegelijkertijd haalt ze de financiële vergoeding weg. Zo verdwijnt in 2015 het mantelzorgcompliment. Deze landelijke, financiële tegemoetkoming voorziet mantelzorgers in een jaarlijkse vergoeding van € 200,- voor gemaakte kosten. Gemeenten moeten mantelzorgers zelf gaan vergoeden voor het werk dat ze verrichten. Met het oog op de vele decentralisaties waarmee gemeenten te kampen hebben, vragen de CG-Raad en Platform VG zich af of er voor hen überhaupt wel geld overblijft.

 

Geen steun via inkomstenbelasting

Ook wijst de staatssecretaris een compensatie via de inkomstenbelasting of andere fiscale regelingen af. Van Rijn onderkent echter ook dat mantelzorgers wel een financiële prikkel moeten krijgen om hun werk te (kunnen blijven) doen. Daarom doet hij hiernaar onderzoek in samenspraak met zorgaanbieders en de mantelzorg- en vrijwilligersorganisaties.