Ouderen zorg slechter en duurder door plannen regeerakkoord

Patiƫntenfederatie NPCF, seniorenorganisatie ANBO, beroepsvereniging V&VN en Buurtzorg Nederland presenteerden 21 november in een gezamenlijke visie hoe de ouderenzorg beter kan worden geregeld.

Om te voorkomen dat ouderen tussen de wal en het schip vallen, moeten er forse aanpassingen worden gedaan in het kabinetsbeleid. De organisaties stellen vast dat ouderen als gevolg van de kabinetsmaatregelen onvoldoende ondersteund worden in het zelfstandig wonen, terwijl tegelijk de toegang tot verpleeghuizen wordt beperkt.

8 februari 2017: Mevrouw Versteeg (77) kan zich na een hersenbloeding niet meer zelf wassen en aankleden. Daarnaast heeft ze een hardnekkige wond. ’s Morgens rond 8.00 uur helpt een verzorgende haar bij het opstaan. Om 9.00 en 19.00 uur verzorgt de wijkverpleegkundige haar wond. En op dinsdagmiddag komt er een huishoudelijke hulp. Voorheen hielp de verpleegkundige haar ook even met wassen. Maar omdat het geld tegenwoordig uit verschillende potjes komt, doet mevrouw Versteeg zaken met meerdere zorgverleners van drie organisaties. Mevrouw Versteeg moet zelf regelen dat alle partijen goed met elkaar samenwerken.

Kabinetsplannen dragen niet bij aan eigen doelstelling
Volgens het kabinet is bezuinigen op ouderenzorg onvermijdelijk. In het regeerakkoord staat dat ouderen zo lang mogelijk thuis moeten blijven wonen. De organisaties vinden dat een goede doelstelling, maar zien dat er vooral maatregelen worden getroffen die haaks staan op deze doelstelling en waardoor de ouderenzorg slechter en duurder wordt.

20 juni 2016: Meneer Pietersen (80) is al jaren weduwnaar en heeft sinds een jaar of vier de ziekte van Alzheimer. De ene dag eet hij zes keer, de andere dag maar twee keer. De laatste tijd ruikt het in zijn huis naar urine, omdat hij soms te laat naar het toilet gaat. Alleen zijn neef komt een paar keer per maand een uurtje op bezoek. Die merkt dat zijn oom vereenzaamt en achteruitgaat, maar wat kan hij doen? De huishoudelijke hulp is een jaar geleden gestopt, net als de dagopvang. Meneer Pietersen kan onder deze omstandigheden niet zelfstandig thuis blijven.

Ouderen in het nauw
De belangrijkste oorzaak daarvoor is het harde onderscheid dat in het regeerakkoord wordt gemaakt tussen verpleging en verzorging. Daardoor mist de aansluiting tussen de verpleegkundige, de verzorgende en de huishoudelijk hulp. Het gevolg is dat de kwaliteit van zorg onder druk te komt staan, problemen te laat worden gesignaleerd en er onnodige kosten zullen worden gemaakt . Tevens is het voor de vier organisaties een punt van grote zorg dat gemeenten onvoldoende worden gestimuleerd om een passend woningaanbod voor ouderen te regelen. Het regeerakkoord spreekt van grote beleidsvrijheid van gemeenten. Dat zou beperkt moeten worden om grote verschillen tussen gemeenten te voorkomen. Daarbij horen eisen te worden gesteld aan de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg die gemeenten bieden.

Gezamenlijk document
In het gezamenlijke document stellen de organisaties vijf oplossingen voor. De oplossingen dragen eraan bij dat de zorg voor ouderen beter wordt, en dat ouderen daadwerkelijk langer zelfstandig kunnen blijven wonen.

Bron: Zorgportaal.nl