Staatssecretaris staat inkomensgrens in Wmo niet toe

Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten gaat Wmo-verordeningen die een inkomensgrens hanteren, vernietigen en zo nodig de wet aanscherpen. Dit is haar reactie op het onderzoek ‘Grenzen aan de Wmo’ van Stichting De Ombudsman. Het onderzoek toont aan dat driekwart van alle gemeenten een inkomensgrens hanteren terwijl de wet dat niet toestaat.

CG-Raad is verheugd met de reactie van de staatssecretaris. De kwestie ‘inkomensgrens in de Wmo’ speelt al langere tijd. Zowel de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de rechter en Minister Schippers hebben duidelijk aangegeven dat een inkomensgrens in de Wmo niet is toegestaan. CG-Raad hoopt dat Veldhuijzen van Zanten (of haar opvolger) de daad bij het woord voegt en inkomensgrenzen daadwerkelijk uit de Wmo zullen verdwijnen. Niemand mag op voorhand uitgesloten worden van de Wmo.

Eigen bijdrage Het vragen van een eigen bijdrage is bij het toekennen van een Wmo-voorziening wel toegestaan. CG-Raad wil nogmaals benadrukken dat als een burger een aanvraag indient bij het Wmo-loket, een goede integrale indicatiestelling en het bieden van maatwerk voorop staan. Vervolgens kan eventueel een eigen bijdrage worden gevraagd.

Bron: CG-raad