Wat is ergotherapie

Ergotherapie is een paramedisch beroep en bedoeld voor iedereen die zijn gewone dagelijkse handelingen niet meer naar wens uit kan voeren. Als gevolg van een ziekte, ouder worden of handicap kunnen alledaagse bezigheden problemen op leveren. Activiteiten die mogelijk voorheen heel vanzelfsprekend gingen, lukken nu niet meer of gaan moeizaam. De ergotherapie is erop gericht dat iemand weer zo zelfstandig mogelijk de dag door kan komen. En als dat niet meer haalbaar is, zo prettig mogelijk de dag doorkomt.

Daarbij gaat het binnen de ergotherapie om hele praktische activiteiten op de volgende gebieden:

  • Zelfredzaamheid: mobiliteit, verzorging, communicatie, sociale contacten, administratie, etc.
  • Werk, school, het volgen van een studie, het voeren van een huishouden
  • Vrije tijd, ontspanning, hobby’s, dagbesteding

 

Daarnaast is ergotherapie bedoeld voor mensen die zorgen voor mensen met een ziekte, beperking of handicap. Het zorgdragen vraagt vaak veel van mensen en professionele begeleiding van de ergotherapeut hierbij kan daarom zeer wenselijk zijn. De ergotherapeut adviseert hoe u iemand het beste kan verzorgen, zonder dat het teveel belasting van u vergt. Met adviezen en instructie kunt u betere zorg bieden en kan overbelasting voorkomen worden.

Werkwijze van de ergotherapeut

Op basis van de mogelijkheden en uw eigen inbreng, stelt de ergotherapeut een programma op. Het doel is u zodanig op weg te helpen dat u de meest normale alledaagse handelingen opnieuw of op een andere manier kan verrichten.

De ergotherapeut behandeld, geeft training, begeleiding, advies en instructie. Uw leefomgeving wordt hierbij altijd betrokken. Daarbij kan het gaan om mensen die voor u belangrijk zijn, maar ook hoe uw omgeving is ingericht en hoe u daarbinnen kunt functioneren. De ergotherapeut geeft dan ook advies op het gebied van hulpmiddelen en (woning)aanpassingen, begeleidt bij de aanvragen hiervan en traint de cliënt met de hulpmiddelen om te gaan.

Voor wie is ergotherapie

Er wordt zoveel mogelijk samengewerkt met andere disciplines die rondom u betrokken zijn, bijvoorbeeld de huisarts, de thuiszorg, de fysiotherapeut en andere hulpverleners. Dit komt de totale zorg ten goede en bevordert het functioneren van de cliënt.

Iedereen die door een ziekte, beperking of handicap problemen ondervindt bij het doen van dagelijkse activiteiten, kan baat hebben bij ergotherapie. Volwassenen en ouderen, maar ook partners, mantelzorgers en professionals in de zorg kunnen bij Ergotherapie Willems met hun vraag terecht.

Bent u benieuwd of Ergotherapie Willems iets voor u kan betekenen of wilt u meer informatie over de tarieven? Kijk dan op de pagina De praktijk of Tarieven voor meer informatie.