Werkwijze van de ergotherapeut

Op basis van de mogelijkheden en uw eigen inbreng, stelt de ergotherapeut een programma op. Het doel is u zodanig op weg te helpen dat u de meest normale alledaagse handelingen opnieuw of op een andere manier kan verrichten.

De ergotherapeut behandeld, geeft training, begeleiding, advies en instructie. Uw leefomgeving wordt hierbij altijd betrokken. Daarbij kan het gaan om mensen die voor u belangrijk zijn, maar ook hoe uw omgeving is ingericht en hoe u daarbinnen kunt functioneren. De ergotherapeut geeft dan ook advies op het gebied van hulpmiddelen en (woning)aanpassingen, begeleidt bij de aanvragen hiervan en traint de client met de hulpmiddelen om te gaan.

Voor wie is ergotherapie

Er wordt zoveel mogelijk samengewerkt met andere disciplines die rondom u betrokken zijn, bijvoorbeeld de huisarts, de thuiszorg, de fysiotherapeut en andere hulpverleners. Dit komt de totale zorg ten goede en bevordert het functioneren van de cliënt.

Iedereen die door een ziekte, beperking of handicap problemen ondervindt bij het doen van dagelijkse activiteiten, kan baat hebben bij ergotherapie. Volwassenen en ouderen, maar ook partners, mantelzorgers en professionals in de zorg kunnen bij Ergotherapie Willems met hun vraag terecht.