coronavirus

Behandeling ergotherapie voor mensen met COVID-19

Nieuw behandelprogramma

Ergotherapie Willems heeft de afgelopen weken hard gewerkt aan een behandelprogramma voor mensen met COVID-19. Het behandelprogramma is gebaseerd op de richtlijnen vanuit onze beroepsverenging, het Post-IC toolkit van het REACH-netwerk en richtlijnen vanuit het COPDnet. In de diverse regio’s waarin we werkzaam zijn, is onze kennis gebundeld met andere paramedici- en psychologenpraktijken en zijn verschillende samenwerkingsverbanden ontstaan. Hierdoor hebben we korte lijntjes met elkaar, als het gaat om verwijzingen of overleg en leren we van elkaars ervaringen.

Gevolgen COVID-19

Als gevolg van COVID-19, blijven veel mensen langdurige klachten ervaren. Of ze nu opgenomen zijn geweest op de IC of in het ziekenhuis, of ernstig ziek thuis zijn gebleven. Een langdurige periode van ziek zijn heeft grote gevolgen voor de gezondheid. Er kan sprake zijn van lichamelijke klachten (spierzwakte, gewichtsverlies, stem- en slikproblemen), cognitieve klachten (aandacht- en geheugenproblemen, overprikkeling, extreme vermoeidheid) en psychische klachten als angst en depressie. Mede door de aanwezigheid van vaak andere chronische aandoeningen zoals COPD, is het van belang dat gespecialiseerde zorgprofessionals snel aan de slag gaan met deze cliënten.

Het is belangrijk om te weten dat hersenletsel a.g.v. een IC-opname vaak niet duidelijk wordt in de spreek- of behandelkamer. Er wordt daarom door de Hersenstichting aanbevolen om deze patiënten met een korte test te screenen op aanwijzingen voor cognitieve problemen.

Ergotherapie bij COVID-19

Bij veel mensen die ernstig ziek zijn geweest door het coronavirus, kan ergotherapie van meerwaarde zijn. Voor de volgende indicaties kan ergotherapie worden geconsulteerd:

 • Inzetten van hulpmiddelen en aanpassingen voor terugkeer naar huis na ziekenhuisopname of revalidatie.
 • Longrevalidatie (leren toepassen van ademhalingstechnieken tijdens de uitvoer van
  (ADL-)activiteiten)
 • Cognitieve revalidatie (screenen van cognitieve problemen, leren omgaan met prikkelverwerking, leren plannen en aanleren van compensatiestrategieën)
 • Vermoeidheid (in kaart brengen belasting – belastbaarheid, energiemanagement, ergonomie)
 • Begeleiding bij hervatten van arbeid
 • Psychische klachten (oefenen van zinvolle dagbesteding activiteiten om zelfbeeld te verbeteren)
 • Valpreventie (door spierzwakte is valgevaar veel groter)
 • Arm-/handfunctie training.
 • Decubituspreventie en houdingsproblemen.
 • Overbelasting mantelzorger.

Als u nog vragen heeft, neem dan gerust contact met ons op.