reuma

Behandellast voor vrouwen met reuma zwaarder dan voor mannen

Het Nivel deed onderzoek naar verschillen in de ‘behandellast’ (‘treatment burden’) bij reuma. Vrouwen ondervinden meer klachten ten gevolge van de behandeling van reuma dan mannen. Toch wordt er bij de behandeling van deze ziekte geen rekening gehouden met de verschillen tussen mannen en vrouwen. Niet alleen ervaren vrouwen met reuma over het algemeen meer klachten dan mannen. Ook is het verloop van de ziekte bij vrouwen ongunstiger en ondervinden ze meer hinder van de ziekte in het dagelijks leven, zo blijkt uit verschillende studies.

‘Treatment burden’ bij reuma zwaarder voor vrouwen

Onderzocht werd hoe mensen met reumatische aandoeningen de ‘treatment burden’ ofwel ‘behandellast’ beleven, welke aspecten hierin te onderscheiden zijn en of deze beleving verschilt tussen mannen en vrouwen. Er bleken duidelijke verschillen te zijn in ervaren behandellast en in de beleving van de ziekte als geheel, met in alle gevallen meer nadelige gevolgen voor vrouwen: vrouwen rapporteerden meer pijn en meer klachten bij (het toedienen van) medicatie, vrouwen hadden vaker ernstige bijwerkingen, vrouwen waren meer tijd kwijt aan behandeling en konden hun behandeling minder goed combineren met betaald werk of rollen binnen het gezin.

Vrouwen meer behoefte aan informatie en aan gezamenlijke besluitvorming

Ook bleken vrouwen en mannen te verschillen in hun voorkeuren met betrekking tot informatievoorziening en ‘samen beslissen’: Vrouwen hadden behoefte aan meer en specifiekere informatie en wilden ook graag een actievere rol hebben in hun eigen behandeling. Zij ervaarden hierin overigens weinig steun van hun zorgverleners.

Bron: https://www.nivel.nl/nl/nieuws/specifieke-aandacht-voor-vrouwen-met-reuma-gerechtvaardigd-vanwege-zwaardere-behandellast

Behandeling ergotherapie bij reuma

Wanneer een reumatische aandoening invloed heeft op het uitvoeren van dagelijkse activiteiten, dan kan een ergotherapeut de mensen met reuma helpen. Binnen de ergotherapie behandeling wordt eerst gevraagd bij welke activiteiten iemand pijn ervaart en wat voor iemand belangrijk is in het dagelijks leven. De ergotherapeut stelt samen met de patiënt een behandelplan op, geeft informatie over de reumatische aandoening en vraagt om actieve inzet van de patiënt zelf. Hiermee sluiten we zoveel mogelijk aan op de behoefte van zowel mannen als vrouwen met reumatische aandoeningen.