Dagelijkse handelingen moeilijk voor kwart 75-plussers

Van de 75-plussers heeft ruim een kwart grote moeite met één of meer alledaagse handelingen, zoals traplopen of aan- en uitkleden. Daarbij zijn vrouwen vaker beperkt dan mannen. Ook langdurige aandoeningen komen meer voor bij de ouderen. De meeste mensen met zo’n aandoening zijn echter niet beperkt in hun dagelijkse handelingen.

Meer beperkingen op hogere leeftijd

Van alle mensen in particuliere huishoudens van 55 jaar of ouder heeft ongeveer een op de acht grote moeite met één of meer dagelijkse handelingen in 2011. Bij vrouwen komt dit twee keer zoveel voor als bij mannen. Onder de 55- tot 75-jarigen blijven deze problemen nog tot een relatief klein deel beperkt. Van de 75-plussers kan echter ruim een kwart slechts met moeite alledaagse handelingen uitvoeren. Onder vrouwelijke 75-plussers geldt dat zelfs voor ruim een derde. Hier speelt mee dat zij gemiddeld ouder zijn dan de mannen in die leeftijdsgroep.

Ook meer aandoeningen onder ouderen

In 2011 heeft 72 procent van de 55-plussers te maken met langdurige aandoeningen. Een flink deel heeft meerdere aandoeningen tegelijkertijd. Bij de 75-plussers is dat 60 procent. Oudere vrouwen hebben vaker één of meer langdurige aandoeningen dan oudere mannen.

De meest voorkomende langdurige aandoeningen onder vrouwen van 55 jaar of ouder zijn gewrichtsslijtage (39 procent) en hoge bloeddruk (36 procent). Bij mannen komt hoge bloeddruk het meest voor (30 procent), gevolgd door gewrichtsslijtage (22 procent).

Aandoening betekent lang niet altijd ook beperkingen

Mensen met één of meer langdurige aandoeningen hebben vaker moeite met het kunnen uitvoeren van dagelijkse handelingen dan mensen zonder aandoening. Dit aandeel loopt op tot 44 procent bij 75-plussers met drie of meer aandoeningen. Toch geeft dus nog een meerderheid van hen aan dat ze geen of weinig beperkingen hebben bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen.

 

Bron: http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/gezondheid-welzijn/publicaties/artikelen/archief/2012/2012-3645-wm1.htm