beroerte

Deep Brain Stimulation goede methode om hersenaandoeningen te behandelen

Meer onderzoek deep brain stimulation nodig om hersenaandoeningen te behandelen

Ernst Daniël Smid heeft de ziekte van Parkinson en merkte steeds meer van de gevolgen. Om die reden is hij onder het mes gegaan voor Deep Brain Stimulation (DBS). DBS (diepe hersenstimulatie) is een behandelmethode waarbij elektroden in de hersenen worden geplaatst die elektrische signalen afgeven. Nieuwe technologieën zorgen ervoor dat DBS vaker wordt toegepast, maar meer onderzoek is nodig om ook andere hersenaandoeningen te behandelen met deze methode.

Nieuwe technologie

Het plaatsen van de elektroden gebeurde vroeger altijd onder plaatselijke verdoving, waardoor mensen vaak nog bij bewustzijn waren tijdens de operatie. Het gebeurt nog steeds, maar door betere technologieën en verschillende onderzoeken wordt er steeds vaker onder algehele narcose geopereerd.

Deep brain stimulation

Er kan nog steeds gekozen worden voor een wakkere operatie om het effect van DBS tijdens de operatie te kunnen testen zoals het beven bij de ziekte van Parkinson en essentiele tremor, of juist voor narcose vanwege comfort voor de patiënt. Deze keuze wordt gemaakt in overleg met de patiënt. Tijdens de operatie wordt een speciale boor gebruikt die, zodra het gaatje is gemaakt, vanzelf stopt. De boor kan dus niet ‘doorschieten’ in de hersenen.

Om de juiste plaatsing van de elektroden te controleren, wordt meestal de activiteit van de hersenkern geregistreerd. Bij wakkere operaties, worden hierna teststimulaties met één of meerdere proefelektroden gedaan. Er wordt gekeken naar vermindering van de symptomen en naar het optreden van bijwerkingen zoals tintelingen of een verkrampt gevoel in arm of been en spraakproblemen. AI deze bijverschijnselen verdwijnen direct na het verminderen van de stroomstootjes.

Medicijnen werken onvoldoende

DBS wordt meestal toegepast wanneer de hersenaandoening in kwestie onvoldoende behandeld kan worden met medicijnen of gedragstherapie, of wanneer de medicatie te veel bijwerkingen geeft. Medicatie zal na de ingreep bij bepaalde hersenaandoeningen nog wel nodig zijn, maar in veel mindere mate.

Toepassingen bij verschillende aandoeningen

Op dit moment wordt DBS in Nederland toegepast bij de volgende hersenaandoeningen:

  • Ziekte van Parkinson
  • Essentiële tremor
  • Dystonie
  • Dwangstoornis (obsessief-compulsieve stoornis, OCS)
  • Epilepsie
  • Syndroom van Gilles de la Tourette

DBS wordt bij een aantal ziektebeelden (zoals depressie, anorexia nervosa, de ziekte van Alzheimer en tinnitus) als een experimentele therapie toegepast. Belangrijk om te weten is dat deze toepassingen niet geaccepteerd zijn en alleen in studieverband kunnen plaatsvinden. Meer onderzoek is hiervoor van essentieel belang.

Bron: Hersenstichting