coronavirus

Forse stijging verwacht in aantal hersenpatiënten door coronavirus

Hersenstichting verwacht forse stijging in aantal hersenpatiënten

De Hersenstichting verwacht een grote groep nieuwe hersenpatiënten als gevolg van het coronavirus. Het virus zorgt op verschillende manieren voor schade aan de hersenen. In eerste instantie tast het de longen van de patiënt aan, wat kan leiden tot een sterk verminderde longfunctie en in het ergste geval zelfs tot longfalen. Dit zorgt voor een zuurstoftekort in de hersenen en veroorzaakt schade in de hersengebieden die aandacht, geheugen en planning coördineren. Ook het feit dat veel coronapatiënten langdurig op de IC lagen, leidt waarschijnlijk tot meer hersenpatiënten. Een studie liet eerder al zien dat bijna 60 procent van alle patiënten die langer dan 48 uur op de IC verblijven, cognitieve klachten hebben na ontslag van de IC. Hierbij moet men denken aan aandacht- en geheugenproblemen, overprikkeling, gedragsverandering of extreme vermoeidheid. Als derde zijn er aanwijzingen dat het coronavirus een virale hersenontsteking kan veroorzaken. Dit komt doordat op de hersenen dezelfde receptoren zitten als op de longen (de ACE-receptor). Een hersenontsteking kan leiden tot ernstig hersenletsel.

Screening cognitieve gevolgen bij ex-coronapatiënten

Artsen worden opgeroepen om scherp te zijn op mogelijke cognitieve gevolgen bij ex-coronapatiënten, zodat deze in een vroeg stadium behandeld kunnen worden en de kans op restverschijnselen verkleind worden. Het is belangrijk dat artsen zich realiseren dat hersenletsel vaak niet duidelijk wordt in de spreekkamer of tijdens een korte observatie. De Hersenstichting vindt dan ook dat alle patiënten die in het ziekenhuis waren opgenomen met Corona, met een korte objectieve test gescreend zouden moeten worden op aanwijzingen voor hersenletsel. Zowel neuropsychologen als ergotherapeuten zijn in staat deze screening uit te voeren.

Ergotherapie bij cognitieve problemen

Bij cognitieve problemen door hersenschade is behandeling door de ergotherapeut gericht op :
• Informatie geven over de werking van de hersenen en het hersenletsel in relatie tot de dagelijkse activiteiten die anders verlopen dan voor het hersenletsel;
• Oefenen van de cognitieve vaardigheden die bepalend zijn voor het functioneren om te zien of deze vaardigheden kunnen verbeteren;
• Aanleren van compensatiestrategieën voor de stoornissen die niet meer herstellen;
• Leren toepassen van compensatiestrategieën in de voor de cliënt belangrijke dagelijkse activiteiten.
• Leren gebruik te (gaan) maken van hulpmiddelen die het uitvoeren van praktische handelingen gemakkelijker maakt.
• Instructie en begeleiding van naasten / mantelzorgers
• Begeleiding bij terugkeer naar werk.

Vaak gaan de meest vanzelfsprekende handelingen moeizaam als gevolg van cognitieve problemen en kan men maar één prikkel tegelijk verwerken en het liefst in een rustige omgeving. Wassen, aankleden, koken, boodschappen doen, tuinieren, reizen, werken of het structureren van dagactiviteiten; het kan allemaal tot flinke frustraties leiden, omdat het niet meer zo gaat als voorheen. De ergotherapeut gaat aan de slag met dit soort problemen, met als doel het behouden of opnieuw verkrijgen van een zo groot mogelijke mate van zelfredzaamheid, tevredenheid en zelfstandigheid in het dagelijks leven.
Onze praktijk begeleidt mensen met hersenletsel altijd in de thuissituatie. Het grote voordeel hiervan is dat mensen in hun eigen omgeving geobserveerd en taakgericht getraind worden. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat dit de zelfredzaamheid enorm vergroot.

Heeft u vragen over ergotherapie bij cognitieve problemen? Neem dan contact met ons op: https://www.ergotherapiewillems.nl/contact/