Kabinet stelt agenda Nationaal Programma Preventie vast

Op voorstel van minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn (beiden VWS) heeft de ministerraad vandaag de agenda vastgesteld voor het Nationaal Programma Preventie.

Het programma wordt de komende maanden uitgewerkt, kabinetsbreed en met vele maatschappelijke partners. Het Nationaal Programma Preventie (NPP) heeft als doel de volksgezondheid duurzaam te beschermen tegen bedreigingen en waar dat kan verder te verbeteren. Het uitgewerkte programma wordt najaar 2013 gepresenteerd.

Een prominente plek voor preventie overal in de gezondheidszorg – van opleiding tot verpleeghuis – is een van de primaire doelen van het Nationaal Programma Preventie. Ook bescherming tegen gezondheidsbedreigingen van buitenaf krijgt veel aandacht. Daarbij gaat het zowel om het op peil houden van het huidige hoge niveau als de voortdurende alertheid om nieuwe bedreigingen – zoals infectieziekten, milieurisico’s en resistentie van bacteriën – het hoofd te bieden.

Grootste gezondheidswinst

De grootste winst kan geboekt worden met gezondheidsbevordering en het voorkomen van chronische ziekten. Om diabetes, (ernstig) overgewicht, roken, drinken, depressie en onvoldoende beweging tegen te gaan, wordt een slimme, gebundelde aanpak in de wijk, op het werk en op school uitgewerkt. Een combinatie van langdurig volhouden met veel gelijktijdig ingezette maatregelen dichtbij de leefwereld van mensen blijkt daarbij het meest effectief.

Het kabinet gaat in de komende maanden in gesprek met alle partijen die nodig zijn om concrete doelstellingen, afspraken en acties te formuleren voor het Nationaal Programma Preventie. Het rijk zal vooral agenderen en aanjagen.

 

Bron: Rijksoverheid