Mantelzorg wordt steeds zwaarder

Mantelzorgers krijgen het steeds zwaarder

De belasting van mantelzorgers is vergeleken met vorig jaar flink toegenomen. Mantelzorgers staan er vaker alleen voor, ze zijn meer dan voorheen belast met de zorg voor mensen met dementie en vinden deze zorg moeilijker te combineren met hun privé-leven en hun werk. Dat blijkt uit onderzoek van PGGM&CO. De enquête is ingevuld door 1095 mantelzorgers. Ruim een derde van de ondervraagden geeft al langer dan acht jaar mantelzorg, in de meeste gevallen aan één en dezelfde persoon.

De mantelzorg gaat meer tijd kosten

Opvallend is dat acht van de tien mantelzorgers deze taak combineren met (deeltijd)werk. Bijna een derde van de werkgevers biedt personeel dat mantelzorgtaken op zich neemt geen ondersteuning, zo valt op te maken uit de enquêteresultaten.
De geënquêteerden verwachten dat de mantelzorg hen in de komende periode meer tijd gaat kosten, en uit de cijfers blijkt dat de dagelijkse frequentie van zorgverlening is toegenomen. Dit valt samen met overheidsbeleid dat er op gericht is om mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. Zeventig procent van de mensen die mantelzorg nodig hebben, is in 2014 thuiswonend.

Mentale belasting bij hulp aan dementerenden

Net als vorig jaar blijkt dat de hulp aan dementerenden voor de grootste, vooral mentale belasting zorgt. Mantelzorgers constateren dat ze het vaker in hun eentje opknappen en minder dan voorheen mantelzorgtaken kunnen delen. Een ruime meerderheid zegt zich zorgen te maken over de toekomst als het gaat om de positie van de mantelzorger en de hulpbehoevende. Uit een recent onderzoek van Alzheimer Nederland bleek dat driekwart van de mensen die een dementiepatiënt verzorgen zich zorgen maken over de veiligheid in en om het huis.
In vergelijking tot vorig jaar wordt mantelzorg nu vaker binnen de familie verleend. De mantelzorg voor mensen in de buurt is tegelijkertijd afgenomen.

Samenwerking PGGM en Alzheimer Nederland

PGGM en Alzheimer Nederland zijn in 2013 een samenwerking gestart om de strijd aan te gaan tegen het snel groeiende probleem van dementie. De twee organisaties ondersteunen met hun gezamenlijke expertise en schaalgrootte het grote aantal mantelzorgers dat is betrokken bij mensen met dementie. Bovendien is de samenwerking een impuls voor bewustwording en fondsenwerving als het gaat om de aanpak van dementie.

Ergotherapie voor mantelzorgers

Wanneer een mantelzorger zich overbelast voelt of overbelast dreigt te raken, kunnen zij advies en begeleiding inschakelen van de ergotherapeut. De ergotherapeut bekijkt samen met de mantelzorger wat voor hem/haar belangrijk is en kwaliteit van leven geeft, en begeleidt hen de belangrijke activiteiten in te bouwen in hun dagelijks leven. Daarnaast geeft de ergotherapeut advies over hoe om te gaan met de dementerende, zodat de mantelzorger zich sterker voelt in het helpen van de dementerende.

 

Bron: PGGM