COPD en astma

De klachten die bij astma en COPD optreden, kunnen van grote invloed zijn op het dagelijks leven van een longpatiënt en zijn of haar omgeving. Bij astma ontstaan aanvallen van benauwdheid en kortademigheid die meer of minder ernstig kunnen zijn. Deze aanvallen ontstaan als gevolg van overgevoelige luchtwegen. Bij chronische bronchitis is het slijmvlies in de luchtwegen ontstoken en zijn de luchtwegen voortdurend vernauwd. Hierdoor wordt het ademhalen moeilijker en ontstaan er klachten zoals: kortademigheid, hoesten, ophoesten van slijm en een piepende ademhaling.

Bij longemfyseem zijn de longen blijvend beschadigd, slap en uitgerekt. Een patiënt met ernstig COPD kan bij zeer geringe inspanning voortdurend kortademig zijn.

De ergotherapeut kan u helpen bij het leren herkennen van de klachten en het leren omgaan met de aandoening. We zoeken samen met naar oplossingen voor problemen waar u in uw dagelijks leven tegenaan loopt. De ergotherapeut kan deskundig advies geven ten aanzien van het aanpassen van uw woning. Hierbij wordt aangegeven aan welke maatregelen in uw situatie het meeste effect zullen hebben. Het aanpassen kan de klachten doen verminderen.

Ergotherapie Willems is aangesloten bij het COPDnet van het Bernhoven ziekenhuis en het RadboudUMC. Door goede wisselwerking tussen de eerste en tweede lijn hoeft de cliënt niet zo vaak naar het ziekenhuis te komen en keert hij met een goed plan eerder terug naar huis. Behalve dat dit positieve ervaringen bij cliënten oplevert, leidt het ook tot lagere zorgkosten. Wij zijn vanaf het begin betrokken bij COPDnet. U kunt hierover meer lezen in het volgende artikel:
https://www.picassozorgoptimalisatie.nl/kennis-delen/nieuws/2018/06/20/bernhoven-laat-zien-dat-copdnet-werkt/?