Dementie

Naarmate iemand ouder wordt kunnen problemen ontstaan in het dagelijks functioneren, zowel door cognitieve problemen als door fysieke problemen. Activiteiten die eerst nog zelfstandig uitgevoerd werden, kunnen nu moeilijker verlopen. Denk daarbij aan het in en uit bed stappen, boodschappen doen, koffie zetten of de persoonlijke verzorging.

We zijn speciaal geschoold in de behandeling van thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers. In de behandeling staan zowel de vragen/behoeften van de persoon met dementie als die van de mantelzorger centraal. Dit kunnen vragen zijn over de uitvoering van de dagelijkse handelingen op het gebied van wonen, (vrijwilligers)werk en vrije tijd, of bijvoorbeeld omgang, communicatie en veiligheid. Samen wordt bekeken welke mogelijkheden er zijn om betekenisvolle activiteiten zolang mogelijk naar tevredenheid uit te voeren. Dit wordt bereikt door aan te sluiten bij de mogelijkheden van de persoon met dementie en deze te vergroten en de mantelzorger te versterken in diens rol. Onze gespecialiseerde ergotherapeuten zijn aangesloten bij EDOMAH.

Er wordt nauw samengewerkt met het bestaande netwerk rondom de cliënt. Op deze manier denkt de ergotherapeut actief mee in het zoveel mogelijk behouden van de zelfredzaamheid en het langer, prettig én veilig thuis kunnen blijven wonen.