Kinderergotherapie

Kinderergotherapie is er voor kinderen die moeite hebben met het uitvoeren van praktische dagelijkse handelingen. Dit kunnen handelingen zijn in de zelfverzorging, de schoolse vaardigheden of bij spel en ontspanning. Kinderergotherapie helpt een kind om beter te functioneren. Thuis, op school of in de vrije tijd.

De behandeling kan zich richten op de (fijne) motoriek, verwerking van zintuiglijke prikkels, werkhouding, tempo, concentratie en taakgerichtheid. De ergotherapeut oefent spelenderwijs met verschillend spel- en ontwikkelingsmateriaal, aansluitend op de belevingswereld en mogelijkheden van het kind. Activiteiten zoals aankleden, boterham smeren, kleuren, schrijven, knippen, puzzelen en spelen worden geoefend. Daarnaast geeft de ergotherapeut advies over aangepast meubilair en hulpmiddelen, bijvoorbeeld voor het schrijven.

Ouders en/of leerkrachten worden zoveel mogelijk betrokken bij de behandeling, om te kunnen zien hoe zij het kind ook thuis of op school het beste kunnen ondersteunen.

De behandeling kan plaatsvinden in de praktijk, thuis of op school.

Vergoeding kinderergotherapie

Ieder kind heeft vanuit de basisverzekering recht op 10 uur ergotherapie per kalenderjaar. In sommige gevallen kan de ergotherapie ook vanuit een PGB of Rugzakje worden gefinancierd.  Ergotherapie is direct toegankelijk, maar het kan zijn dat een verwijzing van de huisarts of specialist nodig is.

Naast Kinderergotherapie biedt Ergotherapie Willems nog meer specialistische behandelmogelijkheden aan zoals:Chronische pijn en vermoeidheid, COPD, Dementie, MS, NAH/CVA, Oncologie, Parkinson, Reuma/artrose en Werkplekadvies.

Gezondheidscentrum Landerd
Lorskensstraat 1E
5374 BC Schaijk
Tel. 06 152 33 190

Gezondheidscentrum De Stoof
Stoofweg 3
5361 HZ Grave
Tel : 06 837 72 265