Multiple Sclerose

Het ziekteproces van mensen met Multiple Sclerose (MS) verloopt vaak met ups en downs. Tijdens slechte perioden spelen klachten extra op. Hulp via ergotherapie is dan zeer welkom. Maar ook in het gewone dagelijkse leven kunnen MS-patiënten door advies en begeleiding van de ergotherapeut de kwaliteit van hun leven vergroten.

Eén van de specialisaties van onze praktijk is behandeling van mensen met Multiple Sclerose. Om onze kennis ter onderhouden en te vergroten zijn we aangesloten bij het MS-netwerk. Meer informatie over het netwerk is te vinden op https://www.mszorgnederland.nl/

De rol van de ergotherapeut

Het doel van ergotherapie bij MS is mensen in staat stellen dagelijkse activiteiten zo zelfstandig mogelijk uit te voeren. Dit kan via voorlichting en tips, het aanleren van bepaalde handelingen en helpen bij het uitzoeken van hulpmiddelen. Bij Multiple Sclerose richt ergotherapie zich onder andere op:

  • Zelfverzorging (ADL): zelf kunnen eten, drinken, wassen, aankleden, toiletbezoek.
  • Huishouden: het op een minder vermoeiende manier uitvoeren van huishoudelijke activiteiten .
  • Houding: er voor zorgen dat iemand op een prettige en comfortabele manier kan staan, zitten, en liggen.
  • Verplaatsen en vervoer: adviseren en aanvragen van een rolstoel, scootmobiel, aangepaste fiets of Wmo-vervoer. Oefenen van transfers, omgaan met de hulpmiddelen en verkeerstraining.
  • Vrije tijd: kunnen blijven uitvoeren van hobby’s.
  • Werk: omgaan met vermoeidheid, concentratie- en geheugenproblemen. Instellen van de werkplek en adviseren over meubilair en hulpmiddelen op de werkplek.
  • Wonen: zorgen voor veiligheid, makkelijkere inrichting, de juiste woningaanpassingen en voorzieningen.
  • Communicatie: aanvragen van communicatieapparatuur en omgevingsbesturing.

 

MS en vermoeidheid

Mensen met Multiple Sclerose kunnen verschillende klachten ervaren. Een van de meest voorkomende problemen is vermoeidheid, waardoor het dagelijkse en sociale leven flink beïnvloed wordt. Daarnaast kunnen mensen door vermoeidheid (meer) last krijgen van andere MS-klachten, zoals wazig zien, een zwaar gevoel en duizeligheid. Goed omgaan met vermoeidheid dient dus meerdere doelen.
Vermoeidheid is zeer individueel bepaald en daarom is altijd behandeling op maat nodig. Daarbij maken we onderscheid tussen inspanningsgebonden en niet-inspannings-gebonden vermoeidheid. Binnen de ergotherapie behandeling leert iemand de energie beter te verdelen, energievretende activiteiten te beperken en conditie op te bouwen.