NAH/CVA

Niet Aangeboren hersenletsel (waaronder wij ook CVA) brengt vaak onzichtbare problemen met zich mee. Deze problemen kunnen een flinke weerslag hebben op het zelfstandig uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Naast het praktisch oefenen van de arm- en handfunctie zijn we ook bekend met de onzichtbare gevolgen. Zo kunnen we met u meedenken in het plannen en organiseren van het dagelijks leven en het omgaan met vermoeidheid na hersenletsel.
Wij werken samen met het Multidisciplinair eerstelijns netwerk NAH en zijn aangesloten bij het NAH Netwerk regio Bernhoven.