Parkinson

De ziekte van Parkinson is een chronische en progressieve ziekte die zich kan uiten in verschillende problemen in de uitvoer van betekenisvolle dagelijkse activiteiten. Vermoeidheid, tremoren, vertraagde en kleine bewegingen, ‘bevriezen’ en verstoorde balans zijn voorbeelden. De ergotherapeut gaat uit van de mogelijkheden van de persoon met Parkinson om betekenisvolle activiteiten zo lang mogelijk uit te kunnen voeren. Zo wordt gekeken of een handeling op een andere manier uitgevoerd kan worden, of er hulpmiddelen nodig zijn. Tevens kunnen adviezen gegeven worden aan de mantelzorger of andere betrokkenen bij het begeleiden of verzorgen van de cliënt. Ook kunnen er vragen komen van een verwijzer om de veiligheid en zelfstandigheid van de cliënt in kaart te brengen. Om kwalitatief hoogstaande behandeling te kunnen bieden zijn de twee Parkinson ergotherapeuten aangesloten bij ParkinsonNet.